Carta de Pasqual Maragall a Jorge Semprún

Títol

Carta de Pasqual Maragall a Jorge Semprún

Data

Tipus

Carta

Format

Textual

Idioma

Castellà

Descripció

Carta de l'alcalde Maragall a Jorge Semprún, reflexionant sobre el moment europeu i els seus reptes futurs.

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Destinatari

Semprún, Jorge (1923-2011)

Relacions d'ítem

Aquest ítem citat per Item: Pasqual Maragall pensa Europa
Item: Las epístolas sobre Europa de Maragall cita Aquest ítem