Projecte Arxiu Digital Pasqual Maragall

Plantejament

L’Arxiu Digital Pasqual Maragall (ADPM) respon a la voluntat expressada per Pasqual Maragall de transmetre a tota la ciutadania la seva experiència, especialment en l’àmbit públic, perquè pugui ser útil en la construcció del present i del futur.

La seva experiència s’ha plasmat en part en els fons documentals que s’han generat al voltant de la seva activitat pública i privada.

La Fundació Catalunya Europa, el 2011 va rebre l’encàrrec per part de Maragall i la seva família, d’ocupar-se d’aquest llegat polític i documental. El 2012 va presentar el programa per dur a terme l’anàlisi i la divulgació de la seva experiència, el programa Llegat Pasqual Maragall.

Els fons documentals principals generats al voltant de l’activitat de Pasqual Maragall són el generat com a Alcalde de Barcelona, el sorgit de l’exercici de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i el produït a partir de la seva activitat personal (des de les activitats de la vessant privada a les relacionades amb organitzacions polítiques, etc.).

Cadascun dels fons estan dipositats a l’Arxiu Municipal de Barcelona (alcalde), a l’Arxiu Nacional de Catalunya (president) i entre l’ANC i al seu domicili familiar, el personal.

L’ADPM vol oferir un punt d’accés únic i esdevenir el lloc de referència principal en relació amb Pasqual Maragall. A nivell documental conté, en col·laboració amb els centres arxivístics que custodien els originals,  còpies digitals dels documents originals i narratives o documents interpretatius sobre la seva vida i obra sorgits de les activitats del propi programa Llegat Pasqual Maragall.

 

Calendari previst

El projecte inicialment conté uns 1400 documents digitals, corresponents a principalment a documentació emesa en públic, com són discursos, articles, entrevistes, etc. Que representa un 80% aproximadament de la documentació disponible d’aquest tipus.

Durant el 2020 es vol completar aquesta col·lecció inicial de documentació de caire públic.

La documentació de caire privat, que inclou els documents de gestió i suport a l’activitat institucional, la correspondència, etc., porten inherents condicionants legals sobre privacitat i protecció de dades. S’anirà publicant documentació en funció d’aquests condicionants, convenientment tractada, segons el cas. Durant el 2020 s’anirà incorporant aquest tipus de documentació, de la que es disposen més de 3000 documents.

A més el projecte preveu també publicar narratives que sintetitzen, expliquen, destaquen, etc. aspectes de la trajectòria de Pasqual Maragall, que relacionant-les amb la documentació, permeten aproximar-se al personatge i als seus fons documentals. De sortida s’hi troben publicades una breu biografia i la Cronologia completa de Pasqual Maragall, que permet conèixer amb cert detall la seva trajectòria amb els fets més rellevants, endreçats i explicats cronològicament.

Posteriorment s’aniran publicant altres eines d’aquest estil que expliquin aspectes, afers o períodes concrets relacionats amb Maragall.

 

Plataforma tecnològica

El projecte s’ha desenvolupat amb l’eina Omeka.

Omeka és un un sistema de gestió de repositoris digitals pensat per a la publicació en línia de col·leccions de biblioteques, arxius i museus. Desenvolupat pel Rosenzweig Center for History and New Media de la Universitat George Mason, d’us lliure i compartit (el codi font es troba alliberat sota una llicència GPL versió 3). La comunitat d’usuaris i institucions associades, participen en desenvolupar noves funcionalitats i millores i en fan les traduccions als diversos idiomes.

L’objectiu cercat era disposar d’una plataforma en línia que ajudés a la difusió i a la recerca de i sobre les idees i obra de Pasqual Maragall. Permetent fer accessibles documents de Maragall i també narratives que elaboressin nous continguts a partir dels preexistents.

Calia, que no fos una eina cara, que es basés en un model distribuït al núvol, que complís amb els estàndards d’interoperabilitat tècnics vigents i especialment que permetés adoptar els estàndards arxivístics. Alhora, era important que es pogués emprar el català com a llengua pública inicial de l’eina.

Omeka ha permès assolir força satisfactòriament els requeriments que es van definir. S’ha partit de la configuració bàsica d’Omeka Classic a la que se li han afegit diversos connectors (plugins) dels disponibles, que permeten diverses funcionalitats (a nivell de gestió interna, de visualització, de disseny, etc.), d’acord amb el que es volia aconseguir. Els connectors utilitzats es poden consultar aquí.

Al sistema s’hi han pogut carregar els objectes digitals amb les seves descripcions, així com altres descripcions arxivístiques dels diferents nivells de descripció, i s’han habilitat diferents eines de recuperació de la informació (cercador, etiquetes, quadre de classificació, etc.).

 

Criteris arxivístics

Els objectius principals d’aquesta plataforma són la difusió de documents i l’elaboració de productes de caire narratiu, relacionats amb Pasqual Maragall. En el procés de tria de l’eina que ho permetés assolir millor, aquests objectius han sigut determinants.

El sistema triat, l’Omeka, està estructurat en un esquema descriptiu de metadades basat en Dublin Core.

A partir d’aquest esquema (que condiciona i en limita les possibilitats), s’ha mirat d’adaptar l’estructuració i la descripció del fons documental ofert a l’ADPM, a la normativa de descripció arxivística vigent a Catalunya (NODAC), procurant oferir una descripció multinivell, prioritzant la descripció a nivell document (unitat documental simple).

Alhora, com a col·lecció documental digital que és, s’han tingut en compte les característiques i normatives existents sobre metadades, tant a nivell de document individual com de conjunts o agrupacions de documents, i assegurant la interoperabilitat entre sistemes, i tenint present la Recomendación NEDA 1/2016, Recomendación sobre modelos de descripción y modelos de presentación sobre el model conceptual de descripció arxivística emès per la CNEDA.

Les diferents decisions que s’han anat prenent a nivell arxivístic han prioritzat sempre els objectius marcats pel projecte.

S'han emprat eines de llenguatge controlat per dotar de coherència i fiabilitat a les descripcions dels documents. En aquest sentit, s'han utilitzat, i adaptat quan ha estat necessari, vocabularis de referència:

- LEMAC: La Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC) és un llenguatge controlat emprat per a la catalogació temàtica o indexació dels documents, desenvolupat i mantingut per la Biblioteca de Catalunya.

- LENOTI: La Llista d’encapçalaments de noms i títols (LENOTI) conté els registres d’autoritat de nom, nom-títol i títol emprats per a la catalogació dels documents de la Biblioteca de Catalunya.