Política d'accés i ús

POLÍTICA D’ACCÉS i ÚS DE LA DOCUMENTACIÓ

Documents

Els continguts disponibles en aquest lloc web Arxiu Digital Pasqual Maragall en qualsevol de les seves formes, poden consultar-se, descarregar-se i imprimir-se lliurement per a ús privat, per a la docència o amb finalitats de recerca, respectant-se en cada cas els drets d’autor i/o del titular i propietari.

No es permet la reproducció, distribució o comunicació pública, ja sigui impresa o digital, o per qualsevol altre mitjà, o per a qualsevol altre ús, dels documents disponibles, sense l’autorització de la Fundació Catalunya Europa, amb excepció de les limitacions que imposa la regulació de la propietat intel·lectual vigent.

En qualsevol cas, és requisit indispensable citar aquest Arxiu, indicant la procedència i localització dels documents utilitzats. S’agrairà la comunicació de la utilització de materials d’aquest Arxiu en recerques i estudis, amb la idea de poder-los integrar a la col·lecció.

Informació no accessible

Aquest arxiu pot contenir documents en els que una part ha estat anonimitzada o dissociada, com a conseqüència de l’aplicació de las diferents lleis que regulen jurídicament l’accessibilitat, confidencialitat o protecció de dades. Principalment per salvaguardar els drets de les persones continguts en els documents i, al mateix temps, fer possibles la recerca i la difusió cultural i del coneixement.