Col·laboradors

El projecte Arxiu Digital Pasqual Maragall, compta amb diversos suports i col·laboracions.


Subvenciona el Programa Llegat Pasqual Maragall de la Fundació Catalunya Europa.


Subvenciona el Programa Llegat Pasqual Maragall de la Fundació Catalunya Europa.


L’Arxiu Nacional de Catalunya dóna suport tècnic al projecte i custodia part dels arxius de Pasqual Maragall: Fons Pasqual Maragall (documentació personal) i Fons Pasqual Maragall (documentació institucional com a president de la Generalitat).

El fons documental de Pasqual Maragall dipositat a l'Arxiu Nacional, es regeix per un contracte de comodat que en regula l’accés. Per sol·licitar la consulta dels fons, cal posar-se en contacte amb la Fundació Catalunya Europa (amb aquest projecte), que en gestiona el fons en nom de la família Maragall o amb el propi ANC:

Arxiu Municipal de Barcelona
L’Arxiu Municipal de Barcelona ha col·laborat amb el projecte donant accés a la documentació generada durant l’exercici del càrrec d’Alcalde de Barcelona, de Pasqual Maragall.

Aquesta documentació forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona, custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

La consulta dels documents de l'Arxiu Municipal, es pot fer segons les indicacions: http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca/consulta-els-documents

L'empresa Cultural Hosting allotja la instal·lació de l'Arxiu Digital Pasqual Maragall feta amb Omeka i dona suport tècnic.