Guia d'accés directe als documents

Documents de Pasqual Maragall

Accés directe a grups de documents de caràcter públic. Els enllaços resulten de combinar els diversos elements i criteris, en el formulari de cerca avançada del lloc web:

Rol Discursos i conferències Articles Entrevistes Escrits Llibres escrits
Acadèmic O O X X O
Activitat professional X O X O X
Tècnic del Gabinet de Programació X O X X X
Activitat creativa X X X O O
Activitat política O O O X O
Tinent d'alcalde de Barcelona O O X X X
Alcalde de Barcelona O O O O O
President del CMRE O O X X X
President del CdR O X X X X
Parlament de Catalunya O X X X X
President de la Generalitat de Catalunya O O O O X
Expresident de la Generalitat O O O X O
Tots Tots els discursos i conferències Tots els articles Totes les entrevistes Tots els escrits Tots els llibres