Las epístolas sobre Europa de Maragall

Títol

Las epístolas sobre Europa de Maragall

Data

Tipus

Article

Format

Textual

Idioma

Castellà

Descripció

Article de la redacció del diari El País recollint l'enviament de Maragall a diverses personalitats europees, reflexionant sobre els reptes d'Europa i el seu futur.

Font

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.