Carta a Václav Havel, president de la República Txeca

Títol

Carta a Václav Havel, president de la República Txeca

Data

Tipus

Carta

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

4 p.

resum

Carta de l'alcalde de Barcelona Pasqual Maragall, enviada al president de la República Txeca, Václav Havel, sobre Europa.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Destinatari

Havel, Václav

Relacions d'ítem

Item: Pasqual Maragall pensa Europa cita Aquest ítem
Item: Las epístolas sobre Europa de Maragall cita Aquest ítem