Declaració del president de la Generalitat (Moció de Censura)

Títol

Declaració del president de la Generalitat (Moció de Censura)

Data

Tipus

Declaracions

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions