Conferència "Catalunya: puente entre la UE i Mercosur"

Títol

Conferència "Catalunya: puente entre la UE i Mercosur"

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions