Homenatge en memòria a Lluís Casassas

Títol

Homenatge en memòria a Lluís Casassas

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Paraules de l'alcalde a la cloenda de l'homenatge.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.