Els Jocs Olímpics i la Catalunya de les ciutats / Conferència

Títol

Els Jocs Olímpics i la Catalunya de les ciutats / Conferència

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

resum

Índex de la conferència: - La importància dels contactes personals.Catalunya realitat urbana. - La fal·làcia de la oposició Barcelona - Catalunya. - Per una societat sense diferències camp - ciutat. - La importància dels municipis. - Els JJ.OO i Catalunya. - Admetem els país tal com és. Política d'ordenació territorial: màxim equilibri i la més gran qualitat de vida i la correcta connexió de Catalunya.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions