Paraules de l’alcalde Maragall a l’acte d’agermanament amb Montpeller

Títol

Paraules de l’alcalde Maragall a l’acte d’agermanament amb Montpeller

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Francès

Descripció

Discurs pronunciat a Montpeller en l'acte d'agermanament amb la ciutat de Barcelona.

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.