Discurs d'agermanament amb la ciutat de Colònia (Alemanya)

Títol

Discurs d'agermanament amb la ciutat de Colònia (Alemanya)

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Castellà

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.