Europa i l'ocupació

Títol

Europa i l'ocupació

Data

Tipus

Debat

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

15 p. Intervenció de Maragall al sopar-col·loqui organitzat pel Grup Claris

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions