Sobre el catalanisme "obert"

Títol

Sobre el catalanisme "obert"

Data

Tipus

Article

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

L'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall i Mira, dóna resposta en aquest article a un altre publicat divendres passat per Xavier Folch, diputat al Parlament pel PSUC en relació amb les paraules pronunciades pel primer durant un acte electoral, el passat dia 6 de maig. Maragall utilitza com a element principal de la seva resposta les paraules exactes que pronuncià en aquella ocasió i que foren dites emprant principalment la llengua castellana.

Font

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.