Intervenció del President Maragall al sopar de l'emprenedor de la Unió Empresarial a l'Anoia

Títol

Intervenció del President Maragall al sopar de l'emprenedor de la Unió Empresarial a l'Anoia

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Català

Lloc

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions