Barcelona, capital metropolitana

Títol

Barcelona, capital metropolitana

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

Descripció

Notes del gabinet per la conferència i notes manuscrites de PM.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.