Obertura al trànsit de l'Avinguda Foix

Títol

Obertura al trànsit de l'Avinguda Foix

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Català

resum

L'Avinguda Foix permet recuperar per a vianants i transport públic el nucli antic del barri. Sarrià tingui les seves pròpies rondes.

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions