Inauguració de la exposició Thyssen / Discurs

Títol

Inauguració de la exposició Thyssen / Discurs

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Català
Castellà

resum

Recordatori des de 1985 quan van comencar les negociacions fins avui.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions