Discurs d'inauguració Jocs Olímpics Barcelona 92

Títol

Discurs d'inauguració Jocs Olímpics Barcelona 92

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

és una versió de

Traducció al català del discurs original pronunciat en diferents idiomes durant el discurs (català, castellà, francès i anglès).