Conferència de premsa de l'Alcalde de Barcelona sobre cultura a la ciutat

Títol

Conferència de premsa de l'Alcalde de Barcelona sobre cultura a la ciutat

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

resum

Anella Montjuic. Conjunt Estació del Nord.

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions