L'Aire Economique de Barcelone, une option justifiée / Conferència

Títol

L'Aire Economique de Barcelone, une option justifiée / Conferència

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Francès

resum

Consumisme. Parc Tecnològic del Vallès. Institut de Transferència Tecnològica. Port Autònom. Fira. CZF.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions