Hem guanyat els Jocs Olímpics 1992: missatge de Pasqual Maragall

Títol

Hem guanyat els Jocs Olímpics 1992: missatge de Pasqual Maragall

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Català

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions