Palabras del Excm. sr. Alcalde, Pasqual Maragall, en la comida ofrecida al Cuerpo Consular

Títol

Palabras del Excm. sr. Alcalde, Pasqual Maragall, en la comida ofrecida al Cuerpo Consular

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Castellà

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions