Paraules en ocasió de la visita dels periodistes acreditats a la C.E.E.

Títol

Paraules en ocasió de la visita dels periodistes acreditats a la C.E.E.

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Castellà

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions