Palabras del Excmo. Sr. Alcalde en la comida ofrecida al Cuerpo Consular - Festes de la Mercè, 1985

Títol

Palabras del Excmo. Sr. Alcalde en la comida ofrecida al Cuerpo Consular - Festes de la Mercè, 1985

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Castellà

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions