15th Internatioinal Fellows Confrence (Metroline). Barcelona

Títol

15th Internatioinal Fellows Confrence (Metroline). Barcelona

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Anglès

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions