Intervenció a la Jornades del Cercle d'Economia de Sitges, 2002

Títol

Intervenció a la Jornades del Cercle d'Economia de Sitges, 2002

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

Descripció

Resum de la intervenció de Pasqual Maragall.

Lloc

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions