Per un llenguatge europeu

Títol

Per un llenguatge europeu

Data

Tipus

Article

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Resum publicat al suplement Quadern, de la conferència anual sobre l'estat de la ciutat i balanç de l'any 1995 de l'Alcalde de Barcelona.

Font

Procedència

Aquest document és còpia digital de la còpia en paper custodiada a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem resum Item: L'estat de la ciutat: balanç de l'any 1995