Els eixos territorials i estratègics per a la vertebració de la Catalunya Central

Títol

Els eixos territorials i estratègics per a la vertebració de la Catalunya Central

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

15 p. Intervenció de Pasqual Maragall a la reunió oberta del grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi a Igualada.

Lloc

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions