En busca de la trascendencia

Títol

En busca de la trascendencia

Data

Tipus

Article

Format

Textual

Idioma

Castellà

Matèria

Descripció

Article de Havel que recull les seves paraules en ser-li concedida la medalla Philadelphia Liberty, traduït per Pasqual Maragall

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions