03. Activitat creativa

Títol

03. Activitat creativa

Tipus

Sèrie

Descripció

Recull la documentació de caràcter creatiu generada per Pasqual Maragall, no relacionada directament amb la seva activitat acadèmica, professional o política, que s'ubica en les col·leccions corresponents.

Ítems de la col·lecció

En busca de la trascendencia
Article de Havel que recull les seves paraules en ser-li concedida la medalla Philadelphia Liberty, traduït per Pasqual Maragall

La cultura de totes les coses
Article de Havel traduït per Pasqual Maragall a partir de la versió anglesa de Paul Wilson publicada al New York Review of Books

A casa meva
Article de Václav Havel, traduit al català per Pasqual Maragall
Veure tots 6 ítems

Quadre de classificació