Las ciudades en el desarrollo económico

Títol

Las ciudades en el desarrollo económico

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

Matèria

Descripció

Ponència de Pasqual Maragall al seminari “Los problemas de las grandes ciudades". Inclou document de conclusions del seminari al final.

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions