Ciutat, nació, terra: reflexió de Barcelona

Títol

Ciutat, nació, terra: reflexió de Barcelona

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

23 p. Transcripció de la conferència de Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, al Seminari Internacional Ciutat, Nació i Terra (Institut d'Humanitats, 27/11/91. 19.00 hores).

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Data Disponible

1991/11/26

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions