Les Iniciatives Locals d'Ocupació a Europa

Títol

Les Iniciatives Locals d'Ocupació a Europa

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Text de la conferència pronunciada per Pasqual Maragall i Mira al club "Catalunya i Futur". Molt esborrat l'original, tot i que llegible.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions