Presentació de la col·lecció "Model Barcelona. Quaderns de gestió".

Títol

Presentació de la col·lecció "Model Barcelona. Quaderns de gestió".

Data

Tipus

Presentació

Idioma

Català

resum

Primer paràgraf de la presentació: La col·lecció Model Barcelona. Quaderns de gestió tracta de recollir l'experiència de gestió i transformació de la ciutat a les darreres dècades tant per a nosaltres mateixos com per a moltes persones de fora que al llarg d'aquests anys han compartit la idea que a Barcelona existia un cert model de pensar i fer la ciutat, una certa experiència que podia servir de referent o d'inspiració per al futur d'altres ciutats i per al nostre propi futur.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions