Conferència del president de la Generalitat, Pasqual Maragall, a la New York University (anglès)

Títol

Conferència del president de la Generalitat, Pasqual Maragall, a la New York University (anglès)

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Anglès

Lloc

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions