Conferència "Respetar identidades, compartir proyectos", a la Fundació Caixa Galicia

Títol

Conferència "Respetar identidades, compartir proyectos", a la Fundació Caixa Galicia

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions