Conferència del president de la Generalitat a "Sabadell Tribuna Oberta"

Títol

Conferència del president de la Generalitat a "Sabadell Tribuna Oberta"

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Lloc

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions