Governar per la competitivitat (Conferència al Cercle Financer)

Títol

Governar per la competitivitat (Conferència al Cercle Financer)

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions