Missatge de Cap d'Any del president de la Generalitat, Pasqual Maragall, 2005

Títol

Missatge de Cap d'Any del president de la Generalitat, Pasqual Maragall, 2005

Data

Tipus

Missatge

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions