Declaració institucional del president de la Generalitat de Catalunya amb motiu del Dia de la Constitució

Títol

Declaració institucional del president de la Generalitat de Catalunya amb motiu del Dia de la Constitució

Data

Tipus

Declaracions

Format

Textual

Idioma

Català

Lloc

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions