Le processus de Barcelone, dixième anniversaire: le defí de la relance

Títol

Le processus de Barcelone, dixième anniversaire: le defí de la relance

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Francès

Lloc

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions