Conferència sobre l'experiència de desenvolupament urbà de Barcelona

Títol

Conferència sobre l'experiència de desenvolupament urbà de Barcelona

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà
Francès

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions