Inauguració de la conferència Fortune Global Forum

Títol

Inauguració de la conferència Fortune Global Forum

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Anglès

Descripció

Amb notes manuscrites de PM.

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions