Intervenció a la conferència "The implementation of the information society in cities and regions"

Títol

Intervenció a la conferència "The implementation of the information society in cities and regions"

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Anglès

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions