Recepció SSMM Reis d'Espanya. Conferència Euromediterrània

Títol

Recepció SSMM Reis d'Espanya. Conferència Euromediterrània

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català
Castellà

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions