Carta de l'Excm. Sr. Alcalde Pasqual Maragall al President del Govern Espanyol i al President de la Generalitat

Títol

Carta de l'Excm. Sr. Alcalde Pasqual Maragall al President del Govern Espanyol i al President de la Generalitat

Data

Tipus

Carta

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

substituït per

Té una versió posterior a #952 " Carta de Pasqual Maragall a Pujol i a González".

Relacions d'ítem

Aquest ítem substituït per Item: Carta de Pasqual Maragall a Pujol i a González
Item: Carta de Pasqual Maragall a Pujol i a González és una versió de Aquest ítem