Intervenció del Sr. Alcalde en la conferència de Ministre d'Indústria

Títol

Intervenció del Sr. Alcalde en la conferència de Ministre d'Indústria

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català
Castellà

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions