Les administracions locals i el futur de les Pimes / Conferència al II Simposium Internacional de SEFES

Títol

Les administracions locals i el futur de les Pimes / Conferència al II Simposium Internacional de SEFES

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions